Arita、Imari、Karatsu
Japnese traditional pottery
 
Gallery Tsumaden 妻傳 
Fujimi city,Saitama pref.,near Fujimino st. Tojo line.
Pottery from Saga pref.( Hizen in old erea,socalled Aritayaki,Imariyaki,Karatsuyaki. Works of about 20 executors.
 
 
white china
Masataka Miyao
Tategen・KisukeTatebayashi
Chitojin
「Shiko Munakata in pottery」
Sogama(Yuji
Kusaba)
Kitakama
Setsuo Hamasaki
  statues
Koishiwara poterry Toyoki Onimaru
Ironabeshima
   Hataman
Hojyukama
tragedy of Seijikaisya
new star of Kasamayaki Ai Ono
 Minako Takizawa
 
Seika blue and
white
   tajin pan
Karatsu
 Sangengama
(Shigetoshi Nakazato
ironabeshima
Suiko Ichikawa
powerful Karatsu
  
Sakureigama
(Sakurei

Okamotro)
Kisen Shobido Honten
Mumeigama
 (Tadao Fukuda)
wheel
Shunemon Okukawa
Shinemon Baba
MInoruKUbota
poterry factory
Hakusantouki co.ltd
Doheigama
 (Dohei Fujinoki)
Denpeigama
 Kyuemon
 
japanese toppage
 internet sale
 mail       kmtsumaden@yahoo.co.jp